Skip to main content

Byte av brandlarm Liljeholmens Galleria

TMP Alarm AB har fått i uppdrag av Citycon AB att byta brandlarmsystem inom Liljeholmens Galleria.

Gallerian som består av tre stycken butiksplan, kontorsplan samt två garagevåningar är ett hundratal företag verksamma. Det är en blandning av butiker, restauranger, caféer, frisörer, optiker. Då gallerian till största delen består av butiksytor ställer det höga krav på planering och samordning av arbetet, dels med Citycon och dels med butiksinnehavarna.

Arbetet har startats under januari och planeras vara klart i slutet av 2023.

Anläggningen består av 5 stycken Securifire 3000 centraler som byggs i nätverk samt 3 stycken brandförsvarstablåer som är placerade vid olika angreppsvägar. Vidare så monteras ett antal systembundna manöver- och indikeringstablåer som medger möjlighet till manuell manövrering av rökglasfläktar och rökluckor. Tablåerna innehåller även signaler från sprinkleranläggningar.

Anläggningen kommer att bestå av drygt 1300 multidetektorer, ca 200 larmknappar samt knappt 200 adress/styrenheter.

Inom publika delar finns ett befintligt system för utrymningslarm med talat meddelande som ska styras från det nya brandlarmsystemet. Inom ej publika delar monteras ett hundratal sirener och blixtljus.

För manöver och övervakning levereras även ett överordnat grafiskt larm- och presentationssystem av fabrikat Alvis.