Skip to main content

För en säkrare och
tryggare miljö.

Vi skräddarsyr en helhetslösning.

Vi är certifierad anläggarfirma för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande. 
Vi installerar inbrottslarm, passersystem och CCTV.
Vi har det ni behöver för ert brandskyddsarbete – brandsläckare, hänvisningsarmaturer, utrymningsplaner mm. 
Vi ser till så ni får en godkänd anläggning med användarvänlighet, anpassad efter gällande regelverk, lagar och verksamhet.

TMP Alarm erbjuder anpassade

brandskyddslösningar för er.

TMP Alarm erbjuder anpassade brandskyddslösningar.

Allt inom brandlarm och utrymningslarm

I alla verksamheter finns det risk för att en brand kan uppstå, med en tidig upptäckt minskar skadorna på egendom och miljö avsevärt.

Helhetslösningar inom säkerhetssystem

Inbrottslarm är ett mycket bra komplement till det mekaniska inbrottsskyddet (lås, galler, etc.). Säkerheten kan öka ytterligare om det kompletteras med passersystem. 

Utrymningslarm med ett talat meddelande

Ett utrymningslarm med talat meddelande uppmanar till utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara.