Skip to main content

Vi skräddarsyr en lösning inom säkerhetssystem för er.

Ett inbrottslarm avskräcker och upptäcker ett inbrottsförsök, ni kan även ha krav av ert försäkringsbolag på ett inbrottslarm. Då varje objekt och verksamhet har sina specifika förutsättningar så skräddarsyr vi en lösning anpassat efter behov. Vi erbjuder projektering, installation och dokumentation för inbrott- och passersystemsanläggningar i alla sorters miljöer, från slott till koja, industrier eller kontor.

Inbrottslarm är ett mycket bra komplement till det mekaniska inbrottsskyddet (lås, galler etc), det hjälper till att fastställa pågående inbrott eller skadegörelse samt har en avskräckande effekt. Era krav, behov och önskemål tillsammans med vår expertis mynnar ut i en säker och användarvänlig anläggning. T.ex. med till/frånkoppling av larmet via kortläsare i samband med att personal öppnar dörren eller att ljuset slås på och av vid till/frånkoppling. Säkerheten kan öka ytterligare om inbrottslarmet integreras med ett passersystem. Dagens beröringsfria kortläsare ger en smidig inpassering och administration för ansvariga.

Vi rekommenderar alla våra kunder

att teckna ett serviceavtal.

Vi rekommenderar alla våra kunder att teckna ett serviceavtal.

Vi rekommenderar alla våra kunder att kontinuerligt se över sina anläggningar. Ett förebyggande underhåll sparar både pengar och energi i slutändan.