Skip to main content

Har ni koll på ert brandskydd?

De första minuterna är avgörande i en brands utveckling. TMP Alarm erbjuder utrustning för att klara de första viktiga insatserna.

Brandposter, brandsläckare, brandvarnare, utrymningsprodukter mm. Vi har allt det som behövs för att begränsa en brands omfattning och vi vet hur omständligt det kan vara med många och olika leverantörer av en och samma sak. Låt oss därför ge er en bekymmerfri helhetslösning där vi tillhandahåller alla de brandskyddsprodukter och kontroller som ni behöver.

Enligt  LSO och BBR, men även för att säkerställa att utrustningen fungerar när den väl behövs, ställs det krav på regelbunden kontroll och underhåll av brandskydd och släckutrustning.

Vi hjälper er att utföra underhållsservice på nya och befintliga brandskyddsprodukter, vi har arbetat fram ett heltäckande digitalt SBA-system som förenklar era SBA-ronderingar, systemet påminner om när det är dags och samlar allt på ett ställe, ni kan ta ut begriplig statistik samt se vad vi som leverantör utfört.

För er som ansvarar/arbetar inom restaurang är släckanläggningar ett bra komplement till brandlarm, släckanläggningen bekämpar snabbt eld på heta ytor tex stekhäll. Glöm inte att de behöver service och behöver fyllas på om de använts. Vi servar också släcksystem för kök av fabrikat Ansul.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer

om våra olika brandskyddslösningar.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra olika brandskyddslösningar.