Jobba hos oss

Jobba hos hos

Vill du arbeta med oss på TMP Alarm med brandlarm och brandskydd?
Vi söker alltid nya kolleger med driv, självständighet och lösningsfokusering. Hör av dig till Sandra på sandra.radefalk@tmpalarm.se eller 08-588 019 69

Om TMP Alarm

För en säkrare och tryggare miljö

TMP Alarm startades 2007. Idag har företaget sammanlagt mer än 20 års kunskap och erfarenhet av brandlarm, utrymningslarm, talande utrymningslarm (högtalaranläggningar ), säkerhetssystem, larmöverföring, brandskydd inkl SBA
Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och verkar inom olika branscher för installation, service, projektering, dokumentation och jourverksamhet.
Vi erbjuder stat, kommun och landsting samt privata företag kostnadseffektiva helhetslösningar och samarbeten. Vi har daglig kontakt med våra beställare, byggentreprenörer, verksamhetspersonal. Det kräver ett situationsanpassat och närvarande ledarskap vilket genomsyrar vår organisation.
Vår operativa personal är alltid delaktig i den regelbundna uppföljningen av effektiviten i uppdragets utförande tillsammans med arbetsledande personal samt ansvarig chef. Vi planerar alltid våra åtaganden för största möjliga effekt, sett ur tidsperspektiv, för en god affär för båda parter samt ur ett hållbarhetsperpektiv avseende miljöpåverkan.
Ständig förbättring är ett ledord i vårt arbete för att hitta en arbetsmetodik som blir mest framgångsrik över tid och genererar en proaktivitet för alla parter.
Vi uppfyller våra kunders förväntningar och krav med förtroende och god kommunikation. Målet är ett långsiktigt partnerskap med alla våra kunder.

Byggstenarna för vårt arbete är:

  • Lagefterlevnad
  • Människovärde och respekt
  • Aktivt arbetsmiljöarbete
  • Ärlig och affärsmässig verksamhet
  • Miljöhänsyn
  • Ständig förbättring
TMP alarm och brandskydd

TMP Alarm AB

Strömögatan 12
164 40 Kista

08-588 827 50
info@tmpalarm.se

  

Mer information

Kundnöjdhet

Berätta gärna hur Du upplevt vårt arbete hos Er. Din åsikt är viktig för oss.

Fyll i vår kundenkät