Om TMP Alarm

För en säkrare och tryggare miljö

TMP Alarm startades 2007. Idag har företaget sammanlagt mer än 20 års kunskap och erfarenhet av brandlarm, utrymningslarm, talande utrymningslarm (högtalaranläggningar ), säkerhetssystem, larmöverföring, brandskydd inkl SBA Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och verkar inom olika branscher för installation, service, projektering, dokumentation och jourverksamhet.

Vi erbjuder stat, kommun och landsting samt privata företag kostnadseffektiva helhetslösningar och samarbeten. Vi har daglig kontakt med våra beställare, byggentreprenörer, verksamhetspersonal. Det kräver ett situationsanpassat och närvarande ledarskap vilket genomsyrar vår organisation.

Vår operativa personal är alltid delaktig i den regelbundna uppföljningen av effektiviten i uppdragets utförande tillsammans med arbetsledande personal samt ansvarig chef. Vi planerar alltid våra åtaganden för största möjliga effekt, sett ur tidsperspektiv, för en god affär för båda parter samt ur ett hållbarhetsperpektiv avseende miljöpåverkan.

Ständig förbättring är ett ledord i vårt arbete för att hitta en arbetsmetodik som blir mest framgångsrik över tid och genererar en proaktivitet för alla parter.
Vi uppfyller våra kunders förväntningar och krav med förtroende och god kommunikation. Målet är ett långsiktigt partnerskap med alla våra kunder.

Byggstenarna för vårt arbete är:

  • Lagefterlevnad

  • Människovärde och respekt

  • Aktivt arbetsmiljöarbete

  • Ärlig och affärsmässig verksamhet

  • Miljöhänsyn

  • Ständig förbättring

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd