Skip to main content

Har ni koll på ert brandskydd?

De första minuterna är avgörande för en brands utveckling. TMP Alarm AB erbjuder utrustning för att klara de första viktiga insatserna samt underhåll av utrustningen.

Handbrandsläckare, brandgasventilation, utrymningsprodukter, förstahjälpen-utrustning med mera, vi har allt som behövs för att begränsa en brands omfattning och vi vet hur omständligt det kan vara med många och olika leverantörer av brandskyddets olika delar.

Enligt  lag om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler, men även för att säkerställa att utrustningen fungerar när den väl behövs, ställs det krav på regelbunden kontroll och underhåll av brandredskap och släckutrustning.

Låt oss därför ge er en bekymmerfri helhetslösning där vi tillhandahåller alla de brandskyddsprodukter och kontroller som Ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer

om våra olika brandskyddstjänster.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra olika brandskyddstjänster.