Tjänster

Alltid enligt gällande SBF

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Vi utför månads- och kvartalsprov samt årlig underhållsservice på brand- och utrymningslarm, alltid enligt gällande SBF (regler för brandlarmanläggning, rekommendationer för utrymningslarm). Regelbunden service leder till färre onödiga larm, än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s.k. myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker.

TMP Alarm kan erbjuda er följande tjänster:

 • Månadsprov

 • Kvartalsprov

 • Utökat Kvartalsprov (Årlig underhållsservice)

 • Årligt underhållsarbete

 • Servicearbeten

 • Jourverksamhet

 • Projektering

 • Installation

 • Fullständig dokumentation

 • Driftsättning

 • Orientering och serviceritningar

 • Insatsplaner enligt Brandskyddsföreningens rekommendation

 • Utrymningsplaner enligt svensk standard

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd