KMA

Vår företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag för våra kunder och medarbetare

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och skapa bestående kontakter. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa detta. På TMP Alarm AB pågår ett ständigt förbättringsarbete som, inom ramen för lagar och kunders krav, skall utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och miljömässigt hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Som ett led i detta arbete har ledningen antagit en företagspolicy som beskriver det förhållningssätt som sätter prägel på verksamheten. Vår företagspolicy fastställer de grundläggande rutiner och värderingar inom Kvalitet, Arbetsmiljö & Personal och Miljö som vi vill ska råda på TMP Alarm AB. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra kunder och medarbetare.

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd