Skip to main content

TMP Alarm får förlängt förtroende

TMP Alarm AB får förlängt förtroende av Täby kommun.

Vi kan stolta meddela att vi vann upphandlingen av ramavtal för Säkerhetsteknik och får fortsatt förtroende att förvalta och förbättra för kommunens verksamheter och invånare.

 

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsarbete bedrivs för att värna om fyra skyddsvärden:

  1. Individens trygghet och säkerhet
  2. Kommunens funktionalitet
  3. Miljö och egendom
  4. Grundläggande värden

Genom att värna dessa områden bidrar trygghets- och säkerhetsarbetet till en hållbar samhällsutveckling i Täby kommun.

Oavsett sakfråga är systematik i trygghets- och säkerhetsarbetet nyckeln. Arbetet drivs utifrån genomtänkta metoder och mot gemensamma mål som löpande följs upp och utvecklas. Samordning och helhetstänk krävs för att säkerställa att kommunens samlade resurser används effektivt i relation till de behov som föreligger. Utgångspunkten är att alla har ett gemensamt ansvar för att bevara ett tryggt och säkert Täby.

 

Vi på TMP Alarm AB bidrar till kommunens trygghets- och säkerhetsarbete med att söka aktivt efter möjligheter att förbättra beställarens installationer och nyttjande av befintliga så att de håller hela sin livslängd ut, vi tar initiativ och är uthålliga i att skapa förändring och värde, vi uttrycker våra idéer, förslag, är bollplank för beställaren och står för att samarbete ger ett lyckat resultat.