Skip to main content

Nytt ramavtal

Vi är väldigt glada över att berätta att vi tecknar om vårt ramavtal med Ekerö Kommun för fortsatt lyckat samarbete och resultat. Avtalet innefattar att tillgodose kommunens behov av brandlarmsinstallationer och tjänster såsom nyinstallationer, service samt konsultation.

Ekerö Kommun förvaltande fastighetsarea uppgår till 135 000 m² och har idag ca 70 ansluta brandlarmanläggningar. Förutom det kan de stoltsera med världsarv, kungligheter, fornlämningar och massor av öar.

Vi på TMP Alarm AB tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete.