Utrymningslarm med talat meddelande

En automatisk brandlarmanläggning ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm ska uppmana till utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara.

Ett utrymningslarm med talat meddelande är ett högtalarsystem med inbyggt förinspelat meddelande. Så istället för eller som ett komplement till sirener/klockor som ljuder när brandlarmet går så talar en röst om att fastigheten ska utrymmas. Det kan aktiveras automatiskt eller manuellt. Statistik tyder på att risken för panik minskar, utrymning sker mer strukturerat och det leder till att tiden för utrymning minskar när en röst uppmanar till utrymning. Med hjälp av en utropsmikrofon kan man göra manuella utrop i anläggningen och det finns även möjlighet att använda anläggningen som en högtalaranläggning som spelar musik.

Vi är behörig anläggarfirma certifierade av SBSC samt har behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande. Vi projekterar och levererar anläggningar enligt SBFs gällande regelverk för att ni ska få ett så driftsäkert och funktionsdugligt utrymningslarm som möjligt. Genom att välja en certifierad anläggarfirma kan ni som användare vara säkra på att anläggningen uppfyller de försäkringskrav som Svensk Försäkring utfärdar i form av försäkringstekniska rekommendationer (FTR).

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd