Säkerhetssystem

Vi skräddarsyr en helhetslösning

Ert eget säkerhetsarbete blir allt viktigare i takt med att brottsligheten ökar och polisens resurser minskar. Då varje objekt har sina specifika förutsättningar så skräddarsyr vi en helhetslösning anpassat efter varje objekts unika behov. Vi erbjuder projektering, installation och dokumentation för inbrott- och passersystemsanläggningar i alla sorters miljöer, från slott till koja, industrier eller kontor.

Inbrottslarm är ett mycket bra komplement till det mekaniska inbrottsskyddet (lås, galler etc), det hjälper till att fastställa pågående inbrott eller skadegörelse samt har en avskräckande effekt. Era krav, behov och önskemål tillsammans med vår expertis mynnar ut i en säker och användarvänlig anläggning. T.ex. med till/frånkoppling av larmet via kortläsare i samband med att personal öppnar dörren eller att ljuset slås på och av vid till/frånkoppling. Säkerheten kan öka ytterligare om inbrottslarmet integreras med ett passersystem, dagens beröringsfria kortläsare ger en smidig inpassering och administration för ansvariga.

Serviceavtal

Vi rekommenderar alla våra kunder att kontinuerligt se över sina anläggningar. Ett förebyggande underhåll sparar både pengar och energi i slutändan. Som anläggningsägare till ett larm med uppringning mot larmcentral så är du dessutom skyldig att se till att anläggningen testas av och servas med jämna mellanrum samt att reservkraftsbatterier byts ut.

Fördelar med ett passersystem

  • Behörighet till vissa dörrar/områden

  • Behörighet endast vissa tider

  • Tillfällig behörighet till fastighet/dörr/område

  • Inga dyra låsbyten vid förlust av nyckel

  • Höjd säkerhet då nycklar kan kopiera

  • Kontroll av vem som passerat och tidpunkt för passage

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd