KMA – Miljö

Miljömässigt hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare

Vi ska säkerställa att:

  • I allt vi gör sträva efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undvika föroreningar.

  • Vi föreslår energieffektiva lösningar, samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

  • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.

  • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd