KMA – Kvalitet

Rutiner och värderingar inom Kvalitet

Vi ska säkerställa att:

  • Vi lyssnar på kund och medarbetare samt uppfyller deras behov och överträffar förväntningar.

  • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.

  • Vi följer aktuella lagar och våra kunders krav.

  • Företaget planerar för en ständig kompetensutveckling.

  • Vi bedriver ärlig och affärsmässig verksamhet. Vi ska erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, etiska och fackmässiga principer.

  • Kunden står i fokus och vi bibehåller förtroende och god kommunikation.

  • Relationer med kunder leder till långsiktiga partnerskap.

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd