Jobba hos oss

Jobba hos hos

Vill du arbeta med oss på TMP Alarm med brandlarm och brandskydd?
Vi söker alltid nya kolleger med driv, självständighet och lösningsfokusering. Hör av dig till Sandra på sandra.radefalk@tmpalarm.se eller 08-588 019 69

KMA

Arbetsmiljö och Personal – Vi ska säkerställa att:

 • Vi lyssnar på våra medarbetare och uppfylla deras behov och förväntningar.
 • Vi har nöjda medarbetare.
 • Samtliga medarbetare har erforderlig utbildning inom arbetsmiljö samt käner till aktuell lagstiftning.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning är i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.
 • Alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning.
 • Arbetet är förenligt med ett familjeliv.
 • Vi under inga omständigheter accepterar ett påverkat tillstånd hos någon anställd.
 • Vi minimerar riskerna för olyckor på våra arbetsplatser och nykterhet därför är en självklarhet.
 • Samtliga medarbetare äger ansvar för att alkohol eller andra droger inte förekommer under arbetstid och det är absolut förbjudet att vara påverkad i tjänsten.
 • Om en medarbetare, anställd eller inhyrd, misstänkas vara påverkad av alkohol eller andra droger ska arbetsledning omedelbart ta personen ur tjänst tills saken är grundligt utredd. Om drog – eller alkoholrelaterade problem identifieras ska företaget verka för att den anställde snarast möjligt får professionell hjälp.
 • För allas trivsel, vi uppnår rökfria arbetsplatser. Som ett led i det arbetet erbjuds alla anställda hjälp med rökavvänjning via företagshälsovården.

sbsc
TMP alarm och brandskydd

TMP Alarm AB

Strömögatan 12
164 40 Kista

08-588 827 50
info@tmpalarm.se

  

Mer information

Kundnöjdhet

Berätta gärna hur Du upplevt vårt arbete hos Er. Din åsikt är viktig för oss.

Fyll i vår kundenkät