Anläggningsskötarutbildning

Utbildningen utgår från regelverket SBF

Utbildningen för anläggningsskötare syftar till att ge kunskap och information som bidrar till att antalet onödiga larm kan reduceras samt att skapa och upprätthålla en driftssäker anläggning för verksamheten. Utbildningen utgår från regelverket SBF. Kontroll och skötsel skall utföras av en namngiven, särskild utsedd person (anläggningsskötare).

Anläggningsskötaren, för vilken det skall finnas en minst lika kompetent namngiven ersättare, skall ha ingående kännedom om:

  • Den automatiska brandlarmanläggningens funktion och handhavande

  • Anläggningens omfattning

  • De övervakade lokalerna och deras användning

  • Anläggningsinnehavarens säkerhetsföreskrifter avseende brand

  • Vilka åtgärder hos kommunala räddningstjänsten med flera, som ett brandlarm utlöser om brandredskapens placering och användning samt om de för anläggningen gällande regler som utfärdats av räddningstjänsten respektive försäkringsbolaget.

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd