Tunnelbanedepåer

TMP Alarm levererar brandlarm till SL´s tunnelbanedepåer i Rissne och Högdalen

Tunnelbanan är, tillsammans med Pendeltågen, ryggraden i Stockholms kollektivtrafik och vagndepåerna utgör här en avgörande roll. TMP Alarm har under 2015 levererat nya brandlarmsystem av typ Delta Quad vid SL´s vagndepåer i Rissne- och Högdalen.

Det är en mycket speciell miljö i depåerna. I uppställningshallar, verkstäder och tvätthallar har aspirerande detektorer av typ Vesda VLI monterats.  VLI-detektorn är vald på grund av lämpligheten i den svåra typ av miljö som finns på många platser inom dessa depåer. VLI-detektorerna är även sammankopplade i nätverk så att kontroll av samtliga detektorer kan ske från brandlarmcentralen alternativt från någon annan detektor i nätverket.

För att tillmötesgå kraven på effektiv detektering i övriga lokaler så har ca 200 st multikriteriedetektorer av typ  IQ8, O2T installerats i respektive depå.

Som utrymningslarm ha också ett hundratal adresserade larmdon av typ IQ8 Alarm med siren & blixt installerats inom respektive depå.

 

Entreprenadform:  Generalentreprenad
Beskrivning:  Leverans, driftsättning och dokumentering av brand & utrymningslarm
Beställare:   SL via Ackevi Miljöel AB
Produktionstid:  Maj –  August 2015

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd