Spånga kyrka

Spånga kyrka i Tensta norr om Stockholm är stadens äldsta kyrka. Redan på 1000-talets senare del fanns en träkyrka på platsen och de ursprungliga delarna av den nuvarande Spånga kyrka byggdes någon gång mellan 1160 och 1200.
Spånga kyrka ses som en mycket viktig länk mellan traktens äldsta historia och dagens samhälle genom runstenarna i kyrkans murar samt utvändigt medeltida byggteknik och kalkmåleri, det sena 1600-talets gravkor, 1700- och 1800-talets bebyggelse

TMP Alarm AB har installerat ett nytt brandlarmsystem av typ SecuriFire 1000. Med både trådlösa och trådbunda detektorer säkras den historiska byggnaden också för kommande generationer.

Med hänsyn till byggnadens karaktär har installationsarbetet i kyrkan gått mycket varsamt fram. Församlingen har inte velat att det nya brandlarmet inverkar på den unika miljön inne i kyrksalen.
Beställaren hade som krav att det inte fick förläggas synlig kabel någonstans inne i kyrksalen. Därav valdes en mix av SecuriFires trådbundna och trådlösa detektorer.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Beskrivning:  Leverans, installation, driftsättning och dokumentering av brand &    utrymningslarm
Beställare:  Spånga – Kista Församling
Produktionstid:  Maj –  August 2015

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd