Brandlarm / Utrymningslarm

En tidig upptäckt förbättrar möjligheterna att rädda mesta möjliga av egendom och miljö

I alla verksamheter finns det risk för att en brand kan uppstå, med en tidig upptäckt minskar skadorna på egendom och miljö avsevärt. En tidig upptäckt räddar liv. TMP Alarm AB levererar system för brand- och utrymningslarm för alla typer av byggnader och verksamhetsområden och vi erbjuder ett komplett utbud av lösningar för att möta våra kunders behov.

All vår personal har en gedigen teknisk kunskap om produkterna, tekniker är utvalda med omsorg för för att säkerställa att vi levererar till den nivå ni ställer krav på och har behov av, de utgår från vårt huvudkontor i Kista.

Läs mer

Våra arbets-& projektledare har många års erfarenhet av att leda denna typ av installationer, vi hanterar alla projekt oavsett riktlinjer, programhandlingar osv.

Vår personal som är ansvariga för dokumentation är fullt insatta i gällande standarder.Vi lägger stor vikt vid att alla dokumentation blir korrekt och att vår beställare får det som efterfrågats, vi vet vikten av dokumentation.

Vi tar hand om all larmöverföring, där vi registrerar och hanterar sändare samt sköter den dagliga kontakten med utvald larmcentral. Vi deltar i operativa möten med er personal och andra leverantörer gällande samordning av installationer.

Allt service- & underhållsarbete, såväl löpande som akut, schemaläggs i vårt affärssystem, där hanterar vi alla serviceordrar, projekt och fakturering.

Om ni har behov av jour på icke arbetstid så har vi en välfungerande jourorganisation, vår personal är schemalagd årsvis för jour och bemannas av flertalet tekniker som har stor vana och erfarenhet, detta för att ert ärende ska hanteras på bästa sätt.

Vi följer upp utförda jouruppdrag för att minska risken för återkommande fel och vi har förenklat flödet i jouren så att ni enbart behöver ett nummer som tjänstgörande tekniker svarar på för att sedan vidta nödvändiga åtgärder.

Serviceavtal

Regelbunden service är viktig för att hålla din anläggning uppdaterad och i bra skick. TMP Alarm AB erbjuder allt ifrån årskontroller, kvartals- och månadsprov till skräddarsydda löpande avtal.

Vi rekommenderar alla våra kunder att kontinuerligt se över sina anläggningar. Ett förebyggande underhåll sparar både pengar och energi i slutändan. Som anläggningsägare till ett larm med uppringning mot larmcentral så är du dessutom skyldig att se till att anläggningen testas av och servas med jämna mellanrum samt att reservkraftsbatterier byts ut.

Copyright © TMP alarm | Integritetspolicy
Webbyrå Odd