TMP ALARM AB -Trygghet, Mervärde/Mobilitet och Punktlighet

 


Felanmälan: 08- 588 827 50

service@tmpalarm.se

 
  START OM OSS BRANDLARM PASSERSYSTEM/INBROTTSLARM BRANDSKYDDSPRODUKTER KMA KONTAKT  
 


KMA - Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

Vår vägvisare (policy) hjälper oss att uppfylla våra mål.
Vi arbetar med ständiga förbättringar, allt för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
Vi följer aktuella lagar och våra kunders krav.
Vi anser att kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Kvalitet innebär för oss:

 

 •  Att vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Att vi lyssnar på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

 • Att uppfylla kundkrav, vilket är ett måste.

 •  Att vi gör uppföljningar av kundnöjdhet

 • Att vi gör medarbetaruppföljningar varannan/var tredje månad

 

Miljö innebär för oss:

 

 • Att allt vi gör strävar efter en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och att vi undviker föroreningar.
 • Att vi föreslår energieffektiva lösningar, samt väljer att sträva efter att välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Att vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Att vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Arbetsmiljö innebär för oss:

 • Att vi har nöjda medarbetare.
 • Att allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Att våra maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

 

Referensprojekt

Just nu söker vi
 

TMP Alarm AB   |   Strömögatan 12, 164 40 Kista   |   info@tmpalarm.se   |   08-588 827 50   |   Copyright ©2012

START OM OSS BRANDLARM PASSERSYSTEM/INBROTTSLARM BRANDSKYDDSPRODUKTER KMA KONTAKT IM Storm Webbyrå