TMP ALARM AB -Trygghet, Mervärde/Mobilitet och Punktlighet

 


Felanmälan: 08- 588 827 50

service@tmpalarm.se

 
  START OM OSS BRANDLARM PASSERSYSTEM/INBROTTSLARM BRANDSKYDDSPRODUKTER KMA KONTAKT  
 


Brandlarm

 

I alla verksamheter finns det risker för brand, där kravet på tidigt upptäckt för rätt insats är mycket viktig.

 

Vi har ett utvecklat system och kan därför erbjuda ett komplett utbud av säkerhetslösningar,

för att möta alla tänkbara behov på marknaden, ovan och under mark.

Vi kan erbjuda allt från ett grundläggande ”fristående” konventionellt system till ett mer komplext system med inbyggt brandlarm, talat utrymningslarm och släcksystem som uppfyller de strängaste kraven.

Att investera i automatiska brandlarmssystem är en nödvändighet för att trygga människor, egendom och miljö.

 

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

 

Vi utför månadsprov och kvartalsprov samt årlig underhållsservice på brand- och utrymningslarm. Regelbunden service leder till färre onödiga larm, än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. TMP Alarm erbjuder underhållsavtal.

 


 

Referensprojekt

Just nu söker vi
 

TMP Alarm AB   |   Strömögatan 12, 164 40 Kista   |   info@tmpalarm.se   |   08-588 827 50   |   Copyright ©2012

START OM OSS BRANDLARM PASSERSYSTEM/INBROTTSLARM BRANDSKYDDSPRODUKTER KMA KONTAKT IM Storm Webbyrå